[Webisode] Julia en New York (5th episode)

Humor Television
"[Webisode] Julia en New York (5th episode)"

[Webisode] Julia en New York (5th episode)

Julia entrena a Gonzalo para su primer dia como mesero.
Julia trains Gonzalo for his first day as a cater waiter.